הרצאה - תרבות עסקית ביפן

סמינר - מבוא לתרבות העסקית ביפן

מטרות הסמינר

 • לתת סקירה כללית על תרבות עסקית ביפן, מההיבט החברתי-עסקי-כלכלי.
 • לתת סקירה קצרה על יחסי ישראל יפן, מעורבות ממשלתית ביחסי המסחר וכד'.
 • הבנת הקשיים והאתגרים בעבודה מול יפנים, פערים תרבותיים מול צורת העבודה והגישה העסקית בארץ.
 • מתן כלים יישומים ליצירת קשרי עסקים פוריים, על ידי הבאת דוגמאות ""case study מניסיוננו בעבודה מול יפנים, הצגת בעיות ומתן כלים לפתרונן וכד'.
 • שאלות ותשובות באופן חופשי עם עובדי החברה. נשמח שהעובדים וההנהלה יעלו בעיות מהשטח ואנו נחווה דעתנו ונשקול ביחד דרכי פעולה לפתרון הבעיות.

 נושאים אליהם נתייחס במהלך הסמינר

 • דפוסי עבודה בחברות יפניות, תהליכי קבלת החלטות, התנהלות היררכית.
 • שיטות מו"מ יפניות.
 • מושגי מפתח בעשיית עסקים Tatemae, Honne, מה פשר ההנהון בראש, השתיקות הארוכות וכד'.
 • הקשיים האופייניים לחברות ישראליות בעבודה מול חברות יפנית.
 • עצות פרקטיות – כרטיסי ביקור, סדר ישיבה בפגישות, עשה ואל תעשה , נתינת מתנות, מי מכם אמור לפגוש אותם בארץ, כיצד לארח אותם כאן וכד'.
 • יציאה עם היפנים בערב אחרי הפגישות – חשיבות רבה!
 • FOLLOW UP מהארץ והתנהלות אחרי הפגישות ביפן, פער בין הצלחת הפגישות להתקררות עם החזרה לארצם או חזרה לארץ מביקור ביפן.
 • ביקור ביפן – האם חשוב או ניתן להסתפק בביקור שלהם כאן?
צור קשר